Mitä teemme

Haastamme fossiiliset toimintatavat

Me haastamme liikkumisen fossiiliset toimintatavat kehittämällä ja valmistamalla akkujärjestelmiä sähköisiin ajoneuvoihin.

ELECTRIC VEHICLE SYSTEMS -LIIKETOIMINTALINJA

Akkujärjestelmät ovat Valmet Automotiven merkittävin kasvualue. Vuonna 2019 toimintansa aloitti Nokian entisissä tuotantotiloissa toimiva Salon akkutehdas. Vuoden 2021 lopulla aloitti akkutehdas Uudessakaupungissa. Uusin tehtaamme käynnistyy Kirchardtissa vuonna 2022. Tarjoamme autonvalmistajille akkuprojekteihin liittyen täyden palvelun: konsepti, kehitys, prototyypit, testaus ja tuotanto.

Tutustu toimintoihimme –

Mikä on sinun alaasi?

Akkujärjestelmien suunnittelu, testaus ja kokoonpano on haastavaa mutta palkitsevaa työtä, jossa ollaan mukana vauhdikkaasti kehittyvällä toimialalla. Käytännössä tarvitsemme lisää kollegoita kaikkiin toimintoihimme. Tervetuloa mukaan muokkaamaan liikkumisen tätä päivää ja tulevaisuutta.

Laatu

Akkutehtaan laatutiimi varmistaa, että tuottamamme akkumoduulit ja -paketit vastaavat asiakkaidemme määrittelyjä. Tarkastamme sekä meille tulevat materiaalit että tehtaalta lähtevät tuotteet. Testejä tehdään laatulaboratoriossa ja tuotantolinjoilla. Noudatamme ja kehitämme laatujärjestelmäämme.

Tuotanto

Akkutehtaidemme tuotantolinjoilla valmistetaan akkupaketteja hybridi- ja sähköautoille sekä hyötyajoneuvoille suursarjatuotantona. Prototyyppi- ja piensarjatuotannolle on oma linjansa. Akunrakentajaoperaattorit työskentelevät tiimeissä. Heidän päätehtävänään on valvoa tuotantoprosessia ja puuttua mahdollisiin häiriöihin tai puutteisiin linjalla.

Simulointi

Uudessakaupungissa ja Turussa toimivan simulointiosaston tehtävänä on tukea suunnittelu- ja testaustiimejä Suomessa ja Saksassa tekemällä simulointeja akkusovellusten erilaisista ominaisuuksista ja suorituskyvystä. Käytämme yleisiä simulointiohjelmistoja, kuten Altair HyperMesh, Altair OptiStruct, RADIOSS, ANSYS/Fluent ja MATLAB/Simulink.

QHSE

QHSE-osastomme toimii Suomessa ja Saksassa. Tehtävänämme on luoda liiketoimintalinjallemme ohjeistuksia liittyen laatuun, työterveyteen, ympäristöön ja kestävään kehitykseen. Toimintamme on yhteydessä yrityksemme kaikkien osa-alueiden kanssa. Laadukas standardoitu toiminta on avain menestykseen.

Logistiikka

Logistiikkaosastomme tehtäviin lukeutuvat tehtaiden toimitusketjujen hallinta, sisäinen logistiikka, materiaalisuunnittelu, inventointi, tavarakirjanpito, tuotantosuunnittelu, muutoshallinta ja huolinta- sekä tullipalvelut. Osaston toiminnot ja niiden kehittäminen ovat olennaisen tärkeitä, jotta tuotanto toimii tehokkaasti ja asiakkaamme saavat toimituksensa ajoissa.

Laboratorio

Laboratorio-osastomme varmistaa testaamalla, että akkutuotteet vastaavat laatuvaatimuksia. Käytämme erilaisia mikroskopia- ja mittausteknologioita materiaalien arvioimiseen. Tärkeitä sovellusalueita ovat esimerkiksi tilojen hygieniamittaukset, hitsaussaumojen metallurgia ja akkujen sähköiset mittaukset. Lisäksi meillä on valmiudet edistyneeseen 3D-mittaukseen.

Toimittajalaatu

Suomessa ja Saksassa operoiva toimittajalaatutiimimme on vastuussa kaikkien tuotantolinjoille saapuvien komponenttien laadusta. Haemme, auditoimme ja hyväksymme tai hylkäämme tavarantoimittajia yrityksemme standardien mukaisesti. Tarkkailemme tehtaille saapuvien komponenttierien laatua ja käsittelemme laatupoikkeamatapaukset toimittajien kanssa.

Hankinta (Direct)

Akkujärjestelmien kehittäminen ja tuotanto vaatii erittäin laajan toimittajaportfolion ylläpitoa. Tarvitsemiimme komponentteihin lukeutuvat erilaiset alumiini-, muovi-, lämpö- ja elektroniikkaosat. Lisäksi hankimme tuotannossa tarvittavat akkukennot. Toimimme Suomessa ja Saksassa.

Teknologiakehitys

Sähköisen ajoneuvon energianvarastointi- ja voimansiirtojärjestelmät ovat monimutkainen, useita teknologioita yhdistelevä kokonaisuus. Kehittämistä ohjaavia tavoitteita ovat mm. järjestelmien häiriötön toiminta kaikissa olosuhteissa, mekaaninen kestävyys, sähköturvallisuus ja pitkä käyttöikä. Teknologiakehitysosaston vastuulla on kehittää ratkaisu asiakkaan määrittämään haasteeseen. Seuraamme tiiviisti alan teknologioiden kehitystä ja kehitämme uusia tapoja hyödyntää niitä.

Järjestelmäsuunnittelu

Vastuualuettamme on akkujärjestelmien käyttöönoton tukeminen. Varmistamme, että kehitettävän akkujärjestelmän ominaisuudet täyttävät asetetut vaatimukset esimerkiksi suorituskyvyn ja toimivuuden suhteen. Vaikutamme myös lopullisen akkutuotteen muotoon. Kaikkein tärkein toimintaamme ohjaava arvo on tuoteturvallisuus.

Akkumekaniikka

Akkumekaniikan toimialue vastaa akun fyysisestä rakenteesta ja muodosta. Tehtävämme jakautuvat akuston kotelon, akkumoduulien, jäähdytyksen ja sähkömekaniikan suunnitteluun. Lisäksi vastuualueisiimme lukeutuvat akuston mekaanisesta yhteensopivuudesta sekä valmistettavuudesta huolehtiminen. Valitsemme liityntäteknologiat ja materiaalit, jotta asetetut tavoitteet laadun, kustannusten ja aikataulun suhteen saavutetaan.

Sähkösuunnittelu

Vastaamme sähkön kulusta akkuun ja sieltä pois. Varmistamme, että akku osaa suojella itseään. Tiedon välittyminen akun tilasta sekä ajoneuvolle että kuljettajalle on myös vastuualuettamme. Teemme sulautettujen järjestelmien arkkitehtuurisuunnittelua, jota käytetään erilaisten sähkö- ja sähkömekaanisten laitteiden ohjaamiseen sekä mallipohjaista ohjelmistokehitystä ohjausjärjestelmien erityyppisille sähköisille voimansiirtokomponenteille, järjestelmille ja energian varastointilaitteille. Työkalujamme ovat ohjelmistot, elektroniikka, sensorit, johdotukset ja muut sähkötarvikkeet.

Akkutestaus

Valmet Automotivella on kolme akkutestauskeskusta. Bad Friedrichshall on päätestikeskuksemme autoihin liittyvissä projekteissa, Weihenbronn tärkeä teknologiakeskus ja Uusikaupunki pohjoismaisille asiakkaille sekä teollisille sovelluksille. Akkutestauksessa arvioidaan akkukennojen, moduulien ja kotelon käyttöikää erilaisissa olosuhteissa, selvitetään akun turvallisuutta monissa tilanteissa ja varmennetaan akkujen suorituskykyä.

Suomessa ja Saksassa yhteensä 5 lokaatiota

Valmistamme akkupaketteja hybridi- ja sähköautoihin
sekä esimerkiksi erilaisiin hyötyajoneuvoihin Salon ja Uudenkaupungin akkutehtailla. Lisäksi suunnittelemme, kehitämme ja testaamme akkujärjestelmiä Uudessakaupungissa, Bad Friedrichshallissa ja Munchenissa. Rakennamme Saksaan Kirchardtiin kolmatta tehdastamme, jossa tuotanto käynnistyy vuonna 2022.

Haasta fossiiliset toimintatavat

Tule mukaan ja löydä uusia ulottuvuuksia työpäivääsi.